Tiere / Vögel / Sperlingsvögel / Honigfresser / Blauohr-Honigfresser

Blauohr-Honigfresser

Blauohr-Honigfresser im Wuppertaler Zoo (Foto Barbara Scheer)

Blauohr-Honigfresser (Entomyzon cyanotis) im Wuppertaler Zoo.