Tiere / Fische / Barschartige / Leierfische / Mandarin-Leierfisch / 2008 Mandarin-Leierfisch

Mandarin-Leierfisch

Mandarin-Leierfisch im Wuppertaler Zoo im November 2008 (Foto Peter Emmert)

Mandarin-Leierfisch (Synchiropus splendidus) im Wuppertaler Zoo im November 2008.

Der Mandarin-Leierfisch wird auch Mandarinfisch genannt.